آریا مد گروپ

Search
Close this search box.

دسته بندی دوره ها: پرستاری و مامایی

پرستاران و کارشناسان مامایی، افرادی هستند که در تماس مستقیم با بیماران و متقاضیان خدمات بهداشتی و درمانی قرار دارند. فعالیت این متخصصان به اندازه پزشکان مهم و خطیر است. بنابراین این افراد برای بهبود فعالیت ها و خدمات خود در محیط‌های مختلف درمانی نیازمند آموزش‌های تکمیلی و تخصصی هستند. دوره‌ های تخصصی بین المللی پرستاری و مامایی رفتار پویا، هدایت‌گر و مردم‌داری را در این کارشناسان تقویت می‌کند. در این دوره‌ها رفتار حرفه‌ای در محیط بیمارستان و کلینیک آموزش داده می‌شود. شرکت کنندگان در دوره‌های بین‌المللی پرستاری و مامایی با دسترسی به امکانات پیشرفته بالینی روش استفاده از تجهیزات روز دنیا را فرا خواهند گرفت. همچین تجربه بالینی خود را افزایش خواهند داد. در این دوره‌ها از اساتید مجرب و پزشکان متخصص برای تدریس استفاده می‌شود. مدرک دوره‌های تخصصی پرستاری و مامایی بین‌المللی است و در ایران و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا قابل پذیرش و استناد است.